Logo OBS Het Bolwerk

Over OBS Het Bolwerk

‘Een school waar iedereen zich thuis voelt!’

Het Bolwerk is een openbare basisschool in Sassenheim en ligt in de wijk Mennepark. De school werd in 1985 opgericht en is gevestigd in een prachtig gebouw, dat in 1998 werd gebouwd. Uw kind komt in een prettig leerklimaat en wordt begeleid door een enthousiast team in een sterke organisatie.

Verschillen tussen kinderen zien wij als een meerwaarde. Verschillen in uiterlijk, karakter, geloof, intelligentie en interesses maken het werken met kinderen zo uitdagend. Ieder kind en iedere leerkracht is welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levens-beschouwelijke achtergrond. Wij leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We zijn niet apart, maar samen!

Openbare Basisschool Het Bolwerk
Daltononderwijs op OBS Het Bolwerk

Daltononderwijs

Het Bolwerk werkt volgens de Daltonprincipes.
Dalton is een visie op onderwijs en kent geen vast systeem. De invulling wordt door de school zelf gemaakt, maar is op alle Daltonscholen gebaseerd op deze 6 pijlers:

Meer over het Daltononderwijs, de -principes en de -geschiedenis?

IPC

Sinds schooljaar 2014-2015 werkt het Bolwerk voor alle creatieve en zaakvakken vanuit het curriculum van Het International Primary Curriculum (IPC)

IPC bij OBS Het Bolwerk

"Ontdek, groei en bloei
in een wereld vol mogelijkheden."

Het team!

Het team leerkrachten maakt onze school tot wie we zijn en hoe we het doen. Teamwork is hierbij essentieel!

Wil je onze leerkrachten leren kennen?

Koen, leerkracht Het Bolwerk Sassenheim

Koen

Groep 3A

Marjolein, leerkracht Het Bolwerk Sassenheim

Daphne

RT

Judith en Annelotte, leerkrachten Het Bolwerk Sassenheim

Annelotte & Judith

Kleutergroep De Leeuwen

Meer over OBS Het Bolwerk

Kennismakingsafspraak maken!

Door dit formulier in te vullen en te versturen nemen wij contact op om een kennismakingsafspraak te maken. 

Gegevens ouder/verzorger

Gegevens kind
Op welk moment in de week komt de kennismakingafspraak het best gelegen?
Meerdere opties zijn mogelijk: