Logo OBS Het Bolwerk

Mediaonderwijs

Werken aan kritische en creatieve digitale leerlingen.

Ontdek de kracht van Mediaonderwijs bij OBS Het Bolwerk
Bij OBS Het Bolwerk geloven we in de kracht van mediaonderwijs om leerlingen voor te bereiden op een dynamische en steeds digitaler wordende wereld. Ons mediaonderwijs legt de nadruk op het ontwikkelen van essentiële vaardigheden en kennis die nodig zijn om met vertrouwen en verantwoordelijkheid om te gaan met digitale media. Door middel van interactieve en boeiende lessen streven we ernaar om kritische en creatieve digitale leerlingen te vormen die klaar zijn voor de uitdagingen van de moderne samenleving.

Mediawijsheid in de moderne wereld

In ons mediaonderwijs staan leerlingen centraal bij het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om zich te kunnen handhaven in een snel veranderende digitale samenleving. Ze leren om bewust om te gaan met media, informatie kritisch te beoordelen en verantwoorde keuzes te maken bij het gebruik van digitale bronnen.

Creatieve digitale vaardigheden

Bij OBS Het Bolwerk moedigen we leerlingen aan om hun creatieve talenten te verkennen en te ontwikkelen in de digitale wereld. Ons mediaonderwijs omvat lessen over digitale media, grafisch ontwerp, storytelling, videobewerking en meer. Zo kunnen leerlingen niet alleen consumptieve gebruikers zijn, maar ook actieve producenten van digitale content.

Veiligheid en welzijn in de digitale ruimte

We hechten veel waarde aan de veiligheid en het welzijn van onze leerlingen in de online omgeving. In ons mediaonderwijs besteden we aandacht aan cybersafety, het voorkomen van cyberpesten en het beschermen van persoonlijke informatie. We leren leerlingen om verantwoordelijk en respectvol te handelen in hun digitale interacties en zorgen ervoor dat ze met vertrouwen kunnen navigeren in de digitale ruimte. Met ons mediaonderwijs willen we onze leerlingen uitrusten met de vaardigheden en het begrip dat nodig is om kritische, creatieve en verantwoordelijke digitale leerlingen te worden. We geloven dat deze vaardigheden essentieel zijn voor hun succes en welzijn in de moderne wereld.

Kennismakingsafspraak maken!

Door dit formulier in te vullen en te versturen nemen wij contact op om een kennismakingsafspraak te maken. 

Gegevens ouder/verzorger

Gegevens kind
Op welk moment in de week komt de kennismakingafspraak het best gelegen?
Meerdere opties zijn mogelijk: