Logo OBS Het Bolwerk

IPC

Het Bolwerk werk voor alle creatieve en zaakvakken vanuit het curriculum van IPC.

Het International Primary Curriculum (IPC) is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken.

IPC staat voor het International Primary Curriculum.
Het IPC is het curriculum dat volledig draait om zo goed mogelijk leren. Voor alle creatieve en zaakvakken zijn er duidelijke en uitdagende doelen uitgezet in leerlijnen met een concentrische opbouw. Deze leidende leerdoelen zijn aan elkaar gelinkt en zijn getoetst en goedgekeurd door de inspectie van onderwijs. Vanuit verschillende thema’s door het schooljaar heen worden alle leerdoelen, behorende bij een bepaalde fase van de ontwikkeling van kinderen, aangeboden in verschillende werkvormen waarbij de leerdoelen centraal staan en toekomst gericht zijn.
Naast de doelen die zijn opgesteld voor de creatieve vakken en de zaakvakken bevat het curriculum ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en burgerschap doelen die volgens een opbouwende leerlijn aan bod komen.
Binnen IPC worden de kinderen aangezet tot denken. Vanuit verschillende invalshoeken en gericht op meervoudige intelligentie, wordt er gewerkt aan de eigen ontwikkeling van kinderen.
Door het werken met IPC wordt de betrokkenheid bij kinderen in hun eigen ontwikkeling vergroot. IPC richt zich naast het verkrijgen van kennis nadrukkelijk op de ontwikkeling van vaardigheden bij kinderen.
Vanuit een tweedelige indeling wordt gewerkt naar het behalen van alle doelen bij het individuele kind.

VIP-indeling
V staat voor vakinhoudelijke leerdoelen
I staat voor internationale leerdoelen
P staat voor persoonlijke leerdoelen (met name gericht op de sociaal- emotionele ontwikkeling)

KVI-indeling
K staat voor kennisdoelen
V staat voor vaardigheidsdoelen
I staat voor inzichtdoelen

Ieder IPC thema heeft een duidelijke structuur en opbouw.

Startpunt
Het startpunt heeft als doel de kinderen te enthousiasmeren en te motiveren om te leren.

Kennisoogst en vaardigheidsoogst
De kennisoogst heeft als doel de voorkennis van de leerlingen te activeren en vast te leggen.

Uitleg van het thema
Het doel van de uitleg van het thema is de leerlingen te informeren over wat ze gaan leren. De leerlingen weten wat ze gaan leren en kunnen nieuwe verbanden leggen.
Leeractiviteiten – Het doel van de onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten is dat de leerlingen de leerdoelen per vakgebied, de persoonlijke doelen van iedere individuele leerlinge en de internationale doelen van het curriculum van IPC voor het gekozen thema behalen.

Afsluiting
Het doel van de feestelijke activiteit ter afsluiting van een thema is dat de leerlingen zich (meer) bewust worden van het geleerde en leren van elkaar.
Alle kinderen worden door een Assesment for learning (A4L) gevolgd in hun ontwikkeling. Het A4L is een observatiemiddel waarin de succescriteria van de leerdoelen beschreven staan.

Ieder thema van IPC wordt afgesloten met een afsluitende activiteit of een viering.
Het team van het Bolwerk wordt begeleid en bijgeschoold om te werken met het curriculum van IPC.
Op dit moment wordt op meer dan 3000 scholen in 90 landen met het IPC curriculum gewerkt.

Kennismakingsafspraak maken!

Door dit formulier in te vullen en te versturen nemen wij contact op om een kennismakingsafspraak te maken. 

Gegevens ouder/verzorger

Gegevens kind
Op welk moment in de week komt de kennismakingafspraak het best gelegen?
Meerdere opties zijn mogelijk: