Logo OBS Het Bolwerk

Daltononderwijs

‘Een school waar iedereen zich thuis voelt!’

Openbare Basisschool Het Bolwerk
Daltononderwijs op OBS Het Bolwerk

Daltononderwijs

Het Bolwerk werkt volgens de Daltonprincipes.
Dalton is een visie op onderwijs en kent geen vast systeem. De invulling wordt door de school zelf gemaakt, maar is op alle Daltonscholen gebaseerd op deze 6 pijlers:

Daarom Daltononderwijs

Als u op zoek bent naar de juiste basisschool voor uw kind en Obs het Bolwerk spreekt u aan, dan vraagt u zich misschien af of ons Daltononderwijs geschikt is voor uw kind. Er zijn verschillende, goede, redenen om voor Daltononderwijs te kiezen. De Daltonmethode komt tegemoet aan de specifieke behoeften van ieder kind en geeft ruimte aan zijn of haar talenten, kracht en karakter. Daltonkinderen leren zichzelf en de wereld om hen heen goed kennen; weten wat ze waard zijn en kunnen goed omgaan met keuzes en verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn er zeer duidelijke voordelen als het zuiver gaat om leren:

* Leerlingen krijgen ruimte om op hun eigen niveau te werken en te leren.
* Leerlingen kunnen efficiënt leren door meer tijd te besteden aan vakken waarin ze minder goed zijn en minder tijd aan vakken waarin ze goed zijn. (Hoog)begaafde leerlingen kunnen dieper op de stof ingaan.
* Leerlingen leren plannen en zelf hun werk in te delen, wat in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij goed van pas komt.
* Leerlingen leren samenwerken, waardoor er meer respect voor elkaar ontstaat en er rekening met elkaar wordt gehouden.
* Leerlingen leren verantwoordelijk te zijn voor hun werk en materiaal.

Daltongeschiedenis

Het Daltononderwijs bewijst al honderd jaar lang haar waarde. De onderwijsvorm is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst (1886-1973). Haar ideeën over individuele en niet klassikale ontplooiing van leerlingen baseerde ze op haar ervaring als leerkracht. In 1905 werkte Parkhurst op schooltjes met slechts één klas. Daar kreeg zij te maken met veertig leerlingen verdeeld over acht leerjaren. Vanzelfsprekend was ‘normaal lesgeven’ volstrekt onmogelijk. Daarom koos zij voor een aanpak met een gedeelte zelfstudie. Zij overlegde met de leerlingen over wat hun eigen verantwoordelijkheid zou kunnen zijn en de rol van de leerkracht. Eén en ander werd vervolgens schriftelijk vastgelegd in een soort van contract: ‘de taak’. De leerlingen beloofden bij dit contract dat zij aan hun taak zouden werken en die op tijd af zouden hebben. Helen Parkhurst beloofde de leerlingen hulp te bieden indien dit noodzakelijk was. In de eerste instantie ging het Helen Parkhurst dus om praktische oplossingen om de efficiëntie van het onderwijs te verhogen. In die situatie was zelfstandig werken noodzakelijk, maar al snel raakte ze ervan overtuigd dat deze aanpak voor alle leerlingen goed was. Tussen 1913 en 1915 werkte Parkhurst in Italië̈ met de beroemde pedagoge Maria Montessori en kregen haar ideeën een pedagogische grondslag. Enkele jaren later legde ze haar visie op onderwijs vast in het boek ‘Education on the Dalton Plan’ (1922). Later werden haar ideeën toegepast in de State High School in Dalton (Massachusetts). Naar deze plaats is het Daltononderwijs genoemd.

Meer informatie over Daltononderwijs?

Kennismakingsafspraak maken!

Door dit formulier in te vullen en te versturen nemen wij contact op om een kennismakingsafspraak te maken. 

Gegevens ouder/verzorger

Gegevens kind
Op welk moment in de week komt de kennismakingafspraak het best gelegen?
Meerdere opties zijn mogelijk: